درباره ما

شرکت خرم چوب دفینه

شرکت خرم چوب دفینه (آیفرنیت) با پیشینه ای بیش از یک یک قرن تجربه تولید در محصولات چوبی این صنعت مهم و شغل مقدس را سینه به سینه از اجداد و بزرگان خود تا به امروز حفظ کرده و در سال ۱۳۹۴ توانست این به نورد ثبت کرده و به مساحتی بالغ بر ۷هزار متر مربع محصولات خود را کاملا و مستقل و بدون وابستگی به غیر تولید کرده وبدین وسیله هزینه‌های تولید در قیمت تمام شده محصولات خودکاهش دهد شرکت خرم چوب دفینه در سال های اخیر به علت حجم تقاضای بالا سفارشات جاری برای ایجاد همکاری باتولید کننده های کوچک و زود بازده ایجاد کرده که این امر هم بتواند محصولات بیشتری روانه بازار کرده و برای همکاران و کارگاههای کوچک که مشکل بازاریابی و فروش محصولات خود را دارن همکاری نموده و با پیاده کردن این طرح باشد که قدری در راستای تولید ملی برداشته و نقش مهمی را بر رشد و شکوفایی صنعت چوب کشور ایفا کرده باشد و برای تمام کردن این طرح همیشه پذیرای همکاری تولید کننده های کوچک و زود بازده می باشد 

آیفرنیت با توجه به اینکه در سال های اخیر فضای مجازی پیشرفت بسزایی در بازار کار صنعت که فضای فروش بیشتری داشته لذا زیر مجموعه ای با برند ثبت شده بین المللی که اسم lfurintبر روی فروشگاه مجازی و فروش آنلاین خود رو راه اندازی کرده با این کار طرحی را به عنوان P&C با هدف اصلی رابطه بین تولید کننده و مصرف کننده را پیاده سازی کرده و با این ام امر مهم تمامی واسطه ها را حذف کرده و محصول تولید شده و نیاز مصرف کننده را با پایین ترین قیمت در اختیار خریداران خود با تحصیلات خرید گذاشته رفاه خریداران خود را درچندین جهت از قبیل صرفه جویی وهزینه های خریدار امکان سفارش کردن محصولات امکان تغییر و مانور بالا در خروج محصول مطلوب برای خریدار فراهم کرده باشد و رسالت اصلی شرکت خرم چوب دفینه در آینده نزدیک این استعداد که بتوانند نیازه مصرف کننده را بتواندبا کمترین هزینه و بالاترین کیفیت انجام داده و همکاران خود را در زمینه تولید محصولات چوبی را وابسته یاری کرده و بازار خوبی جهت تولید و چرخ مدام این صنعت مهم ایجاد کند و بتوانند نقش مهمی در راستای سال جهش تولید و برداشت محصول ایرانی رابا کیفیت جهانی به کشورهای نیازمند این محصولات صادر نمایند